Zastupničko pitanje vezano za mogućnost obezbjeđivanja drva za ogrjev, drvene biomase građanima Kantona Sarajevo po povoljnijim cijenama.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim VLADU KANTONA SARAJEVO, UPRAVU ZA ŠUMARSTVO, KJP SARAJEVO-ŠUME da mi dostave informacije o mogućnosti obezbjeđivanja drva za ogrjev, drvene biomase građanima Kantona Sarajevo po povoljnijim cijenama kako bi se što više građana Kantona Sarajevo opredjelilo za ovaj ekološki način zagrijavanja stambenih objekata, a sve u cilju smanjenja aerozagađenja

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 29 Mart, 2019