" Koliko je djece ove godine (2016.) evidentirano da je primalo terapiju zbog respiratornih upala u Kantonu Sarajevo" ?

Sabina Ćudić
Pitanje

" Koliko je djece ove godine (2016.) evidentirano da je primalo terapiju zbog respiratornih upala u Kantonu Sarajevo" ?

Pošalji mail: 
Ne