Zašto i kako se moglo desiti da na grantu namjenska sredstva za plate unutar budžeta MUP-a Kantona Sarajevo bude viška novčanih sredstava u protekloj 2011. godini i da li su to sredstva za rad u komisijama MUP-a Kantona Sarajevo

Efendić Faruk
Pitanje

Zašto i kako se moglo desiti da na grantu namjenska sredstva za plate unutar budžeta MUP-a Kantona Sarajevo bude viška novčanih sredstava u protekloj 2011. godini i da li su to sredstva za rad u komisijama MUP-a Kantona Sarajevo ili možda sredstva namijenjena za prekovremeni rad? Ukoliko jesu, tražim da mi se dostavi pregled naknada o osnovu komisijskog rada i prekovremenog rada sa preciznim ciframa za 2010. godinu, 2011. i 2012. također tražim da mi se dostavi pregled dobijenih nagrada za policajce za gore već navede periode."