Zastupnička inicijativa upućena KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvu privrede i Upravi za šumarstvo.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima i preduzećima:

“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove svojim nadzorom akt broj 14-02-04-03780/20 od
09.09.2020. nad sječom šume u rejonu kroz koji prolazi planinarska staza zvana “Josipova
staza” obavijestila me je da Zakonom o šumama niti bilo kojim drugim zakonom nije izričito
zabranjeno projektovanje traktorskih puteva na obilježenim planinarskim stazama, te da
planinarska društva gotovo uvijek samovoljno obilježavaju planinarske staze na postojećim
traktorskim putevima bez ikakve saglasnosti korisnika šuma.

Podnosim inicijativu da Vlada KS, resorna ministarstva i javna preduzeća svako iz svoje
nadležnosti poduzmu sljedeće:

1. Organizuju radni sastanak sa planinarskim društvima, ekološkim udruženjima i
svim zainteresovanim građanima, na kojem bi se razgovaralo o zakonskom rješenju u
vezi planiranja i označavanja planinarskih staza, uz napomenu da svako narušavanje
prirodnog ambijenta prostora Bjelašnice i Igmana koji su prema trenutno važećem
Prostornom planu dijelovi nacionalnog parka treba biti svedeno na minimum kako bi
planinari, ljubitelji prirode i ostali građani mogli uživati u istim

2. Vlada KS, Uprava za šumarstvo, te resorna ministarstva kao i javna preduzeća
urade reviziju šumskih osnova kako bi se dodale zone u kojima neće biti sječe zbog
planinarskih staza i vodozaštitnih zona ili će sječa biti ograničenog obima uz primjenu
mjera očuvanja šumskog tla
3. Vlada KS, resorna ministarstva poduzmu korake na razvoju turizma na području
Bjelašnice i Igmana koji će imati minimalan ili nikakav uticaj na prirodni ambijent
planina, te zaustave odmah svako štetno djelovanje po iste.”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da