Zastupnička inicijativa prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

“Etažni vlasnici naselja Bulevar na Stupu ulica Džemala Bijedića 279L i 279K, lamele B1,
B2, B3, žale se na enormne visine računa za električnu energiju i to na stavci za zajedničku
potrošnju, kao i na nelogičnu raspodjelu na računima jer neki etažni vlasnici su dobili manje,
a neki veće račune po pitanju zajedničke potrošnje.
Objašnjenje koje su dobili od svog predstavnika etažnih vlasnika Kermo Nevzeta da je u
pitanju kvar grijača krova, te traže da se ispita da li je u pitanju kvar ili nemar uposlenika ili
predstavnika etažnih vlasnika da isti ugase.
Etažni vlasnici na računima u okviru stavke zajedničke potrošnje imaju samo evidentiranu
potrošnju stubišne rasvjete i smatraju da je nemoguće ostvariti toliku potrošnju i postavljaju
pitanje da li drugi potrošači zajedničke potrošnje moraju imati svoje brojilo poput lifta,
hidrofora i gore pomenutih grijača krova, jer se na računima etažnih vlasnika drugih zgrada na
računima EPBIH te stavke posebno evidentiraju.
Etažni vlasnici sumnjaju na ilegalne priključke i krađu električne energije, te molim da
obavite nadzor i na tu okolnost.
Također mole da se provjere da li reklame na fasadama imaju posebno brojilo potrošnje
električne energije jer pravno lice B-TIM d.o.o. Kiseljak ima trajno pravo služnosti na
fasadama za postavljanje reklama, te provjerite da li pomenuto pravno lice koristi električnu
energiju koja se evidentira kao zajednička potrošnja zgrade i tako protuzakonito naplaćuje
etažnim vlasnicima.”

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 4 Februar, 2021
Pošalji mail: 
Ne