Zašto kandidati koji su aplicirali na poziciju članova Nadzornog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara nikada nisu pozvani na interviju?

Solaković Adnan
Pitanje

Zašto kandidati koji su aplicirali na poziciju članova Nadzornog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara nikada nisu pozvani na interviju?
„Zašto Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara, ni nakon sedam mjeseci od raspisivanja Javnog poziva, nije formiran i ko je odgovoran za to?“
„Da se da pojašnjenje hijerarhije u smislu ko kome podnosi izvještaj, odnosno ko je kome nadređen, da li ministar MUP-a policijskom komesaru ili pak komesar ministru MUP-a?“