"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u z

Sabahudin Delalić
Pitanje

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige? Zašto registar nije dostupan javno? Zašto akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno?"

Odgovor: 

U skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo-Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12, 15/13 i 47/13), odgovaramo na postavljeno poslaničko pitanje, kako slijedi:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove vodi evidenciju imovine Kantona po subjektima – budžetskim korisnicima a to su: organi uprave, upravne organizacije, zavodi i ustanove gdje je osnivač Skupština Kantona Sarajevo i ista se vodi u posebnom procesu "bazi podataka".
Podaci o imovini Kantona Sarajevo koji se unose i ažuriraju u "bazu podataka" rade se u kontinuitetu, jer u velikom broju slučajeva subjekti ne posjeduju traženu dokumentaciju, odnosno dostavljaju nepotpune obrasce bez odgovarujuće dokumentacije, uz napomenu da veliki broj subjekata nije odgovorio na zahtjeve Uprave za dostavu podataka o imovini Kantona Sarajevo.
Ističemo da nije moguće dati egzaktan podatak o upisanoj imovini u pogledu površine, vrijednosti i sl., iz razloga što svi subjekti vode evidenciju imovine bilansno sa preciznim podacima o površini vrijednosti i sl. i iste će biti predmet upisa u registar nekretnina koji je u fazi pripreme.

"Kolika je procjena imovine koja nije upisana?"
Na postavljeno pitanje nije moguće dati odgovor iz razloga što Uprava upisuje podatke o imovini za koju dobije validnu dokumentaciju, odnosno svi podaci dobijeni od subjekata su upisani u "bazu podataka", a samim tim oni koji nisu dostavljeni od strane subjekata – nisu ni upisani.

"Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige?"
Zahtjevi za uknjižbu imovine Kantona Sarajevo i rješavanje istih je u isključivoj nadležnosti Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

"Zašto registar nije dostupan javno?"
Registar imovine Kantona Sarajevo je u fazi pripreme, i nakon provođenja zakonom predviđene procedure, isti će biti javno dostupan.

"Zašto Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno?"
Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo je javno dostupan polazni dokument jedinstvenog procesa popisa i evidencije imovine koji se provodi na području Kantona Sarajevo čija je implementacija dugotrajnog karaktera, i koji je usvojen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-9370-12.1/13 od 24.04.2013.g.