Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva: Tražim od Ministra zdravstva KS potpunu informaciju o postupku donošenja Izmjena i dopuna Odluke o listi lijekova u KS.