Pitanje vazano "za riješavanje problema uzurpiranja parking mjesta namijenjenih za invalidne osobe".

Adnan Solaković
Pitanje

Zastupnik Adnan Solaković na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje u ime građana ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, a u vezi prava na korištenje parking mjesta za osobe sa invaliditetom.

"Obratila nam se grupa građana – ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, u vezi na korištenje parking mjesta obilježenih za vozila sa vidno postavljenom, jedinstvenom, parking naljepnicom za tu vrstu parking mjesta, a koju izdaje MUP. Problem su nesavjesni vozači koji prakiraju vozila koja su obilježena sa nevažećim naljepnicama ili raznim akreditacijama, te ova grupa građana veoma često nema mjesta na tim parkinzima.
Ovako često uzurpiranje navedenih parking mjesta dovodi do diskriminacije invalida od strane zdravih ali nesavjesnih vozača. Stoga tražimo od nadležnih iz MUP-a, da u redovnim poslovima na terenu obilaze ova parking mjesta, te sankcionišu parkirana vozila bez adekvatne, validne naljepnice koju izdaje MUP-ov odjel za registraciju vozila, a na osnovu Pravilnika o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetims ( Sl. glasnik br. 13 od 27. Februar 2007. godine)
Razumijemo složenu sigurnosnu situaciju u Kantonu Sarajevo te da je ovaj slučaj manjeg značaja, ali je za invalide ovo vrlo ozbiljan problem te smatramo da ga je moguće riješiti.„

Odgovor: 

B. Odgovor na zastupničko pitanje

Policijski službenici Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo shodno svojim nadležnostima prilikom obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka preduzimaju mjere i radnje na provođenju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Naime, odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno odredbama navedenih članova propisana je novčana kazna u iznosu od 40,00 KM.

Takođe, odredbama člana 75. navedenog Zakona, propisano je:

„(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom.
(2)Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. “
Zastupničko pitanje zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, Adnana Solakovića je proslijeđeno svim organizacionim jedinicama Uprave policije ovog Ministarstva na teren, kako bi se u narednom periodu rad policijskih službenika, kada je u pitanju ova problematika još više intezivirao.