Zastupnička inicijativa “Za rekonstrukciju kanalizacione mreže u ulici hadži Mustafe Bostarića ( raniji naziv Abadžin put)”.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “Za rekonstrukciju kanalizacione mreže u ulici hadži Mustafe Bostarića ( raniji naziv Abadžin put)”.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019
Pošalji mail: 
Da