Zastupničko pitanje vezano za KJKP "Toplane -Sarajevo" i poskupljenje cijena grijanja.

Segmedina Srna Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Bajramović Srna na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za KJKP "Toplane -Sarajevo" i poskupljenje cijena grijanja.

Proslijeđeno: