Pitanje: Dokle se došlo sa realizacijom projekata koji su obuhvaćeni prvom tranšom kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, a koji se odnose na rješavanje problema vodosnadbjevanja Kantona Sarajevo?