Zastupničko pitanje vezano za rad Javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad.

Jasna Duraković
Pitanje

Zastupnica Jasna Duraković na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za rad Javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019