"Molim Vas da osigurate prijevoz učenicima ali i zaposlenima sa padinskih dijelova grada, kao što su npr. Jarčedoli odakle djeca odlaze u školu, i po vremenskim neprilikama ali i mraku stalno su izložena opasnostima od napada pasa lutalica.

Zvonko Marić
Pitanje

"Molim Vas da osigurate prijevoz učenicima ali i zaposlenima sa padinskih dijelova grada, kao što su npr. Jarčedoli odakle djeca odlaze u školu, i po vremenskim neprilikama ali i mraku stalno su izložena opasnostima od napada pasa lutalica.
Strepnja i strah njihovih roditelja su svakodnevni i naprosto ne mogu se ničim nadoknaditi. Ova svojevrsna diskriminacija prema stanovnicima padinskih dijelova grada je zaista neprimjerena za jedno Javno Komunalno preduzeće Gras. Napominjem da svi oni redovito plaćaju mjesečne karte, ali da ne dobijaju odgovarajuće usluge, pa su i na taj način oštećeni i diskriminirani u odnosu na druge građane Sarajeva."

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo organizovalo je više sastanaka sa predstavnicima KJKP “GRAS”-a d.o.o. Sarajevo, kao javnog operatera, na temu: razmatranje primjedbi na održavanje linija javnog gradskog prijevoza, te su predložene mjere za otklanjanje nedostataka i ostavljeni primjereni rokovi za otklanjanje istih.
Na osnovu svakodnevnih primjedbi od strane korisnika usluga može se konstatovati da KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo nije otklonilo nastale poremećaje u pružanju komunalne usluge javnog linijskog prijevoza putnika, a naročito na linijama: Latinska Ćuprija - Širokača - Komatin; Latinska Ćuprija - Mahmutovac; Baščaršija - Vratnik; Vijećnica – Hladivode i Latinska Ćuprija – Jarčedoli.
Ministarstvo saobraćaja KS vodi intenzivne aktivnosti na povečanju broja voznih jedinica (kupovinom - sredstva za nabavku minibusa predviđena su budžetom Kantona Sarajevo i donacijama), a samim tim će se stvoriti pretpostavke za mogučnost održavanja registrovanih “Redova vožnje” u punom kapacitetu. Realizacija prethodno navedenih aktivnosti se očekuje u skorije vrijema, pa se može očekivati i prevazilaženje gore navedenih nedostataka u kvalitetu javnog graskog prijevoza putnika.
Takodže, može se konstatovati da u funkcionisanju javnog liniskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo postoje neadekvatno regulisana pravno – sistemska pitanja, bez čijeg se suštinskog i sistemskog rješavanja ne može obezbjediti nužan i uspješan razvoj. U cilju obezbjeđenja kontinuiranog funkcionisanja savremenog i samoodrživog sistema javnog prijevoza putnika, prilagođenog realnim prijevoznim potrebama građana Kantona Sarajevo Ministarstvo vodi slijedeće aktivnosti:
• Reorganizacija mreže linija
• Utvrđivanje adekvatnog tarifnog sistema;
• Izrada i usvajanje zakonskih i podzakonskih propisa koji definišu oblast JGPP-a u Kantonu Sarajevo.