Zastupnička inicijativa "za dezinsekciju krpelja na području Kantona Sarajevo".

Edin Forto
Inicijativa

Zastupnik Edin Forto na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za dezinsekciju krpelja na području Kantona Sarajevo".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Odgovor: 
Pošalji mail: 
Ne