Da se postojeći kontejneri i kante za smeće kvalitetnije zatvore i tako se sprijeći da vjetar, psi lutalice, ptice i druge životinje iznose sadržaj iz istih koji na kraju završi u prirodi, parkovima, vodotocima i ulicama.

Damir Filipović
Inicijativa

Da se postojeći kontejneri i kante za smeće kvalitetnije zatvore i tako se sprijeći da vjetar, psi lutalice, ptice i druge životinje iznose sadržaj iz istih koji na kraju završi u prirodi, parkovima, vodotocima i ulicama

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 19 Septembar, 2022
Pošalji mail: 
Da