Inicijativa za nadzor u okviru svoje nadležnosti nad postupanjem Sektora za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti i njegovih državnih službenika prilikom vršenja nadzora iz oblasti upraviteljstva