Inicijativa vezana za "Prosvjetno-pedagoški zavod u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo"

Ismir Jusko
Inicijativa

Zastupnik Ismir Jusko, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Naime, u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je upravna organizacija, pod nazivom Prosvjetno-pedagoški zavod, koja trenutno ime više uposlenika od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. Ova institucija je veoma važna jer bi trebala da se bavi pitanjima struke i unapređivanjem odgojno-obrazovnog rada. Međutim, već nekoliko godina ova institucija nema nikakve rezultate u pitanjima poboljšanja odgojno-obrazovnog rada, osim nadzora, prema kojem se na neučinkovit način obilaze profesori u nastavi i ocjenjuju na inspektorski način, bez tačno utvrđene metodologije i subjektivnih mišljenja. O svemu ovom Vam može posvjedočiti i činjenica da direktorica ove institucije nije nikada dostavila svoj lični izvještaj o poslovima koje obavlja, nego dostavlja izvještaje i poslove stručnih savjetnika koji prema njenim nalozima izvršavaju određene aktivnosti. Svi savjetnici uposleni u PPZ-u se bave aktivnostima koje nisu u skladu sa njihovim opisima poslova i najveći dio je njihovog posla sveden na obilazak nastavnika,umjesto na savjetodavni rad.

Ova institucija bi trebala preći u sastav Ministarstva kao Sektor ii Odjel, koji bi se bavio sljedećim:

- analiza nastavnih planova i programa, od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta
- analiza problema sa kojima se susreću nastavnici u svakodnevnom radu , od inkluzije do maloljetničke delinkvencije
- predlaganjem metoda i tehnika rada sa učenicima i pružanjem podrške nastavnicima u istim.
- Osim navedenog, neophodno je uvesti i ostale aktivnosti, kao što je saradnja sa nastavničkim fakultetima u oblasti stručnog usavršavanja i nevladinim sektorom koji se bave pitanjima obrazovanja.
- godišnji program rada direktorice (dakle, njen lični razvojni program) za period 2010.-2014.npr, koji je usvojio minister
- program stručnog usavršavanja nastavnika, za isti period

Određeni period već postoje nastojanja da se ovaj problem riješi, ali nikada se ovom nije pristupilo na pravi način i sve je još uvijek na čekanju.
Aktualiziranjem ove problematike dobit ćete povjerenje mnogih nastavnika, koji se  u svom radu često susreću sa problemima a za koja nemaju adekvatan odgovor, koja trenutno broji preko 20 uposlenika i koji su suočeni sa besmislenim inspekcijskim nadzorima, koji već odavno nemaju pedagoški smisao."

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.