" Molim ministra obrazovanja da mi da odgovor na moje postavljeno pitanje sa prošle sjednice: - Šta je sa Osnovnom školom Hrasno i direktorom koji nezakonito obavlja tu funkciju?