PITANJE UPUĆENO VLADI KANTONA SARAJEVO, A VEZANO ZA URED U BRISELU.

Semir Halilović
Pitanje

Zastupnik Semir Halilović, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Kanton Sarajevo u svojim institucijama ima i Ured u Briselu. Zanima me koliko je Ured u Briselu osigurao sastanaka privrednih i pravnih delegacija iz Kantona Sarajevo sa delegacijama iz kruga EU, te koliki je obim investicija pokrenut ili doveden putem ovog Ureda u BiH. Također, zanima me koliki su troškovi ovog Ured od trenutka njegovog osnivanja pa zaključno sa krajem 2015. godine."

Proslijeđeno: