Upućujem pitanje ministrici zdravstva Kantona Sarajevo da li je bila upoznata sa pismom Ljekarske komore koje je 17.05.2016. upućeno prema zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevu, a na koje je Ljekarska komora dobila istovrsni odgovor od Kliničkog cent

Sabina Ćudić
Pitanje

Upućujem pitanje ministrici zdravstva Kantona Sarajevo da li je bila upoznata sa pismom Ljekarske komore koje je 17.05.2016. upućeno prema zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevu, a na koje je Ljekarska komora dobila istovrsni odgovor od Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za hitnu mediicnsku pomoć, u kojem se umjesto da se obrazlože postojeći problemi u vezi sa redovnim i urgentnim pacijentima, odgovara sa kontrapitanja, propitivanja kompetencije Ljekarske komore i optužbama da se građanima 'plasiraju netačne informacije'? Napominjem da je ovaj dopis o zabrintutosti i pozivom na hitnu reakciju stigao par dana prije nedavnog tragičnog ishoda nakon petosatne drame oko prebacivanja pacijenta radnika koji je pao sa skele na Ilidži 23.05.2016.? Šta će Ministarstvo zdravstva poduzeti po ovom pitanju?

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: