Zastupničko pitanje vezano za umanjenje cijene gasa u KS.

Selma Filipović
Pitanje

Zastupnica Selma Filipović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je poslaničko pitanje kako slijedi:

Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi u što kraćem vremenskom roku odgovori na sljedeće pitanje: “U kojem roku i u kojem postotku će se umanjiti cijena gasa u Kantonu Sarajevo za krajnje potrošaće?“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.