S obzirom da je u Hrvatskoj broj oboljelih od velikog kašlja (hripavca) prešao hiljadu, a da smo u Mostaru nažalost imali i smrtni ishod kod bebe, molim da mi se dostave detaljne informacije?

Mersiha Mehmedagić
Pitanje

S obzirom da je u Hrvatskoj broj oboljelih od velikog kašlja (hripavca) prešao hiljadu, a da smo u Mostaru nažalost imali i smrtni ishod kod bebe, molim da mi se dostave detaljne informacije?

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 30 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da