"Zašto nisu dobili pištolje Džaka Harun, Numanović Vehbo, Mešić Dževad i Kozarić Slaven, koji su isto tako prešli iz Kantona u Federalni MUP?"