Zastupnička inicijativa za izmjenu Zakona o srednjem obrazovanju.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da