Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu zdravstva i Javnoj ustanovi “Dom zdravlja” KS u smislu izrade sistematizacije i kadrovskog planiranja specijalizacija u cilju adekvatnih kadrovskih rješenja u budućnosti.

Mahir Dević
Inicijativa

Zastupnik Mahir Dević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničku inicijativu Ministarstvu zdravstva i Javnoj ustanovi “Dom zdravlja” KS u smislu izrade sistematizacije i kadrovskog planiranja specijalizacija u cilju adekvatnih kadrovskih rješenja u budućnosti.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da