Šta Vlada čini i šta će učiniti, u budućnosti, da bi se riješio alarmantan problem ekološke situacije u Kantonu Sarajevo i obezbijedila zdrava životna sredina za građane Kantona Sarajevo?“