Inicijativa da se koriguje plan interventnih mjera u slučaju prekomjernog zagađenja zraka i to na način da se granična vrijednost za proglašenje epizode uzbune spusti sa sadašnjih 300 na 250 µg/m3 kada su u pitanju lebdeće čestice PM 10.