Zastupničko pitanje vezano za divlje deponije na području Kantona Sarajevo i sankcije za kreiranje istih.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za divlje deponije na području Kantona Sarajevo i sankcije za kreiranje istih.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019
Pošalji mail: 
Da