Pitanje vezano za subvencioniranje zamjene peći na ugalj i ostala čvrsta goriva u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo sa certificiranim pećima i toplotnim pumpama.