Šta se dešava sa prijedlogom za proširenje dijaliznih kapaciteta? Znamo da je 335 pacijenata na dijalizi, od toga njih 40 je u četvrtoj smjeni. Dijalizni pacijenti moraju doći dva sata prije, i dva sata poslije dijalize moraju čekati, uslovi su nehumani i

Bilsena Šahman
Pitanje

Šta se dešava sa prijedlogom za proširenje dijaliznih kapaciteta? Znamo da je 335 pacijenata na dijalizi, od toga njih 40 je u četvrtoj smjeni. Dijalizni pacijenti moraju doći dva sata prije, i dva sata poslije dijalize moraju čekati, uslovi su nehumani i neetični.

Zašto se ne pokrene javno-privatno partnerstvo koje imamo u Republici Srpskoj (12 centara) u Zeničko-dobojskom kantonu i Srednjobosanskom kantonu, gdje je već to organizovano. Mislim da je to jedini način da se pomogne takvim pacijentima.

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da