Zastupničko pitanje kojim se traži informacija o imenima etažnih vlasnika na adresi Stupska 19 koji su u periodu od 2012. godine do danas od parking mjesta bespravno bez odobrenja nadležnog organa, izgradili pojedinačne garaže sa garažnim vratima..