KJKP „Toplane Sarajevo" je 12.05.2023. godine raspisalo Javni poziv za učešće u projektu „Sujinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistem daljinskog grijanja KJKP Toplane Sarajevo". Pravo učešća po tački 4. j

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

KJKP „Toplane Sarajevo" je 12.05.2023. godine raspisalo Javni poziv za učešće u projektu „Sujinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistem daljinskog grijanja KJKP Toplane Sarajevo". Pravo učešća po tački 4. javnog poziva imaju korisnici koji imaju takav sistem cijevnog razvoda koji omogućava ugradnju individualnog mjerila, (takozvani ,jednocijevni sistem").

S obzirom da su za javni poziv resorno Ministarstvo i KJKP Topane osigurali po 300.000,00 KM, a da uvjeti nisu prilagođeni potrošačima koji nemaju Jednocijevni sistem", iako je ovakvih potrošača mnogo više, molim da fmansijeri projekta što prije ponude istu mogućnost i korisnicima koje je ovaj javni poziv diskriminisao

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-01-04-24618-42/23 od 06.07.2023. godine

Postavljeno dana: 
Srijeda, 31 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da