Zastupnička inicijativa vezano za inkluziju u trgovačkim centrima.

Neira Dizdarević
Inicijativa

“U cilju razvoja Kantona Sarajevo kao inkluzivnog kantona podnosim inicijativu gore navedenim javnim organima da u saradnji sa privrednim subjektima na području Kantona Sarajevo odnosno vlasnicima većih trgovačkih cenatara dogovore da u nekim danima i tačno određenim satima svi centri koji prihvate inicijativu priguše svjetlo, prilagode glasnoću muzike, isključe nepotrebne električne uređaje koji emituju zvuk i slično kako bi omogućili članovima porodica koji imaju člana sa autizmom obavljanje kupovine. Vrijeme za to bi bilo ograničeno, jednom sedmično u trajanju do dva sata. Inicijativa se provodi u mnogim gradovima koji se smatraju inkluzivnim, ne zahtjeva dodatni novac, naprotiv potiče štednju. Mnoge su dobrobiti ovakve inicijative za djecu sa autizmom u smislu njihovog postepenog navikavanja na zvuk, svjetlo, glasove i slične podražaje iz okoline kako bi ih na lakši način naučili kontrolisati, a roditeljima bi provedba ove inicijative olakšala dio njihovog svakodnevnog života.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 7 Juli, 2022
Pošalji mail: 
Da