Zastupničko pitanje i inicijativa vezana za Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju - ŽTO.