Zastupnička inicijativa “za intenziviranje provođenja preventivnih i protivepidemijskih postupaka dezinsekcije na području kantona”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za intenziviranje provođenja preventivnih i protivepidemijskih postupaka dezinsekcije na području kantona”.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 15 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da