“Koji su kriteriji za izbor članova komisija pri ministarstvima Kantona Sarajevo, te da li osobe koje su penzionisane mogu biti članovi istih?”