“Koji su kriteriji za izbor članova komisija pri ministarstvima Kantona Sarajevo, te da li osobe koje su penzionisane mogu biti članovi istih?”

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

“Koji su kriteriji za izbor članova komisija pri ministarstvima Kantona Sarajevo, te da li osobe koje su penzionisane mogu biti članovi istih?”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da