Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da u budžetu za narednu godinu planira sredstva za sufinansiranje EU projekata civilnog društva.