Pitanje vezano za "Program sanacije preduzeća "ZOI '84" koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici 23.12.2013.godine"

Mirsad Pindžo
Pitanje

Zastupnik Mirsad Pindžo na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "Program sanacije preduzeća "ZOI '84" koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici 23.12.2013.godine".

Proslijeđeno: