Zastupnička inicijativa za pojačan inspekcijski nadzor nad sječom šume u Općini Hadžići.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za pojačan inspekcijski nadzor nad sječom šume u Općini Hadžići.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da