Zastupnička inicijativa “za izgradnju obdaništa u naselju Pofalići na lokaciji uz planiranu osnovnu školu Pofalići”.

Vedran Jakupović
Inicijativa

Zastupnik Vedran Jakupović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “ za izgradnju obdaništa u naselju Pofalići na lokaciji uz planiranu osnovnu školu Pofalići”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da