Inicijativa "za pokretanje postupka upisa u registar redovnih autobuskih linija na relaciji Dobrinja - Ilidža".

Edin Forto
Inicijativa

U skladu sa zahtjevima građana i građanki naselja na području Novi Grad Sarajevo i Ilidža te inicijativa općinskih vijećnika Elvisa Vrete (Općinsko vijeće Ilidža) i Vernesa Ćosića (Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo) upućujem zastupničku inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja Vlade Kantona Sarajevo:
"Tražimo od nadležnog ministarstva da pokrene postupak upisa u registar redovnih autobuskih linija novu redovnu autobusku liniju na relaciji Dobrinja - Ilidža, te u skladu sa propisanim obavezama, pripremi javni poziv za zainteresirane strane kako bi se izvršilo prikupljanje ponuda za preuzimanje linije."

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Edina Forte možete naci u prilogu.