Nabavka 1500 pištolja marke „glock 17“ za MUP KS

Efendić Faruk
Pitanje

U vrijeme kada je ekonomska situacija građana u KS sve gora i gora, kada se predlažu i primjenjuju restriktivne mjere štednje u trošenju budžetskih sredstava na svim nivoima u BiH, dok policajcima redovno kasni plaća ili je ista čak nedovoljna za puko preživljavanje, ministar Pećanac i resorno ministarstvo raspisuju milionski javni tender za nabavku 1500 pištolja marke „glock 17“ za mup KS.
Dakle postavljam sljedeća pitanja:

- Po kom pravnom osnovu i iz kojih razloga i potreba se vrši pomenuta javna nabavka 1500 pištolja, imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju u KS, te činjenicu da se ovom nabavkom troše sredstva poreznih obveznika odnosno građana KS?
- Kako se uopće mogao raspisati javni poziv bez pravnog osnova, a da prethodno nije usvojen Pravilnik o tehničkim karakteristikama pištolja? U raspisanim uslovima i tehničkim karakteristikama se mogu prijaviti samo ponuđači pištolja Glock 17, iako se na tržištu za istu ali i manju cijenu cijenu mogu dobiti daleko kvalitetniji pištolji. Ovim postupkom se bez zakonitog osnova isključuju svi drugi proizvodi čime se tender monopoliše, gdje se direktno dolazi do sticanja nezakonite koristi u stotinama hiljada maraka za onog ko bi eventualno dobio ovaj sumnjivi „posao“.

(2. pitanje)
Šta je sa uniformama koje su nabavljene u prethodnom periodu, te da li je tačno da su iste podjeljene policiji, a nisu u upotrebi jer tobože neko iz MUP-a nije dao naredbu za njihovu upotrebu? Jesu li i ovom slučaju žrtve policajci u KS, koji i pored činjenice da im redovno kasni plaća, moraju čak koristiti zastarjelu i neupotrebljivu uniformu?