Molim ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mi odgovori koje i kakve mjere je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo u spriječavanju nabavljanja, nošenja i upotrebe automatskog oružja na prostoru Kantona Sarajevo

Filipović Selma
Pitanje

"Molim ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mi odgovori koje i kakve mjere je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo u spriječavanju nabavljanja, nošenja i upotrebe automatskog oružja na prostoru Kantona Sarajevo, a svjedoci smo velike i česte upotrebe ove vrste naoružanja među mladima u Kantonu Sarajevo."

Odgovor: 

Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo utvrđeni su uslovi za nabavljanje držanje i nošenje oružja i municije prema kojem lica moraju da ispunjavaju određene opšte i posebne uslove da bi dobili odobrenje za nabavljanje vatrenog oružja za koje se može izdati odobrenje (npr. pištolji, revolveri, lovačko oružje). Svako nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja protivno propisanim procedurama i odredbama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo predstavlja krivično djelo propisano članom 52. navedenog Zakona. Cijenimo Vas obavijestiti da je Vlada Kantona Sarajevo na 22. sjednici od 16.05.2013. godine utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije sa prijedlogom da isti bude donesen po hitnom postupku. Pomenuti Zakon je nakon Odluke Skupštine Kantona Sarajevo preinačen i razmatran u formi Nacrta na 27. Radnoj sjednici od 05.06.2013. godine, te je nakon pojedinačnog izjašnjavanja 16 poslanika bilo za, a 11 poslanika bilo suzdržano, što znači da pomenuti Zakon nije dobio potrebnu Skupštinsku većinu. Važno je istaći da je Ministarstvo kao izrađivač Prijedloga pomenutog Zakona u odredbama člana 22. stav (2) predložilo težu kaznu od propisane kazne, odnosno kaznu zatvora od jedne do tri godine za krivično djelo ko na javnom mjestu bez odobrenja nabavi, drži ili nosi vatreno oružje, kada je za nabavljanje tog oružja potrebno odobrenje..... Također Vas obavještavamo da će Ministarstvo unutrašnjih poslova u narednom periodu pokrenuti proceduru donošenja pomenutog Zakona.
Za vatrena oružja čija nabavka građanima nije dozvoljena Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo regulisano je Krivičnim zakonom F BiH, članom 371., koji glasi "ko neovlašteno izradi, prepravi, proda, nabavi ili razmjeni vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije, ili ko neovlašteno drži vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije čija nabavka građanima uopće nije dozvoljena", kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo tokom svojih svakodnevnih aktivnosti preduzimaju mjere na pronalasku i oduzimanju vatrenog oružja čije nabavljanje i držanje nije dozvoljeno. Aktivnosti policijskih službenika po pitanju navedene problematike ogledaju se u prikupljanju informacija o licima koja posjeduju nelegalno vatreno oružje, vršenje pretresa lica, objekata i vozila po naredbama nadležnih sudova u cilju pronalaska vatrenog oružja a prema licima kod kojih se pronađe nelegalno vatreno oružje vrši se kriminalistička obrada i protiv lica se podnosi izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Dipl. pravnik Nermin Pećanac