Da se u Budžetu KS za 2022. godinu obezbijede finansijska sredstva i da Vlada Kantona Sarajevo utvrdi izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Elvedin Okerić
Inicijativa
Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 11 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne