Zastupničko pitanje: Molim da mi se dostavi Elaborat o utrošku sredstava namijenjenih za unaprijeđenje stanja na deponiji Smiljevići koji je KJKP RAD dostavio Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS dana 28.11.2019.