Zašto Vlada Kantona Sarajevo do danas nije dostavila Skupštini Kantona Sarajevo izvještaje o poslovanju javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo iako je to obaveza utvrđena Zakonom o javnim preduzećima, a Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo predviđeno da

Pindžo Mirsad
Pitanje

"Zašto Vlada Kantona Sarajevo do danas nije dostavila Skupštini Kantona Sarajevo izvještaje o poslovanju javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo iako je to obaveza utvrđena Zakonom o javnim preduzećima, a Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo predviđeno da sisti razmatraju u februaru i maru tekuće godine?“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

U skladu sa svojim programskim aktivnostima za tekuću godinu Zavod za planiranje je izradio i dostavio Ministarstvu saobraćaja, kao resornom Informaciju o poslovanju KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu.
Ministarstvu je isti Informaciju dostavilo Vladi Kantona koja je na svojoj 28. sjednici održanoj 24.07.2013. godine razmatralo pomenutu Informaciju te donijela zaključak broj:02-05-20122-3/13 a, kojim je ista primljena na znanje i dostavljena Skupštini Kantona u dalju proceduru.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je blagovremeno pokrenulo aktivnosti prema Zavodu za planiranje razvoja Kantona i skupštinama preduzeća kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za izvještaje o poslovanju preduzeća za 2012.godinu.
Prema skupštinama preduzeća poslan je dopis ovoga ministarstva o kratkom sadržaju izvještaja koji će sadržavati podatke o ostvarenim rezultatima poslovanja kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, koja svoje poslovanje realizuju na području Kantona Sarajevo, sa vrijednošću njihove imovine i kapitala, kao i drugim relevantnim pokazateljima njihovog poslovanja, a sve prema Programu rada Skupštine Kantona Sarajevo.

U junu mjesecu 2013.godine Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je dostavio izvještaj o poslovanju kantonalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2012.godinu sa obrazloženjem da se isti nije mogao uraditi ranije iz razloga usvajanja završnih računa za prethodnu godinu.
Skupštine preduzeća kantonalnih javnih komunalnih preduzeća koje su bile u sastavu vršilaca dužnosti kao i period bez skupština nisu do tada usvojile izvještaje o poslovanju preduzeća.
Imenovanjem Skupština preduzeća od strane Skupštine Kantona Sarajevo razmatrali su se izvještaji preduzeća o poslovanju za 2012.godinu.

Za 6 preduzeća tj., skupštine preduzeća su razmatrale izvještaje o poslovanju za 2012.godinu, i to usvojeni su od strane skupština preduzeća izvještaji o poslovanju za 2012.godinu za preduzeća KJKP „Sarajevogas“ d.o.o., KJKP „Tržnice i pijace“ d.o.o., KJKP „Rad“ d.o.o. i KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., odnosno nisu usvojeni izvještaji do strane skupština preduzeća za KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.

Do današnjeg dana nije razmatran izvještaj o poslovanju preduzeća KJKP „Pokop“ d.o.o. za 2012.godinu, ali je Nadzorni odbor za dan 19.09.2013.godine među svojim tačkama rada uvrstio i izvještaj o poslovanju za 2012.godinu, te će se isti nakon razmatranja dostaviti i Skupštini preduzeća KJKP „Pokop“ d.o.o. na dalje razmatranje.
Podsjećanja radi, ovo ministarstvo je uputilo prema Vladi Kantona Sarajevo a putem Stručne službe (septembar 2013.godine) pojedinačne materijale preduzeća po dostavljanju istih, ali su isti vraćeni uz obrazloženje da prema programu rada Vlade svi izvještaji moraju biti kompletirani i dostavljeni u jedan materijal.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša će po dostavljanju izvještaja o poslovanju za 2012.godinu od KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo odmah dostaviti Vladi odnosno Skupštini Kantona Sarajevo cjelokupne materijale svih preduzeća o poslovanju za 2012.godinu.

JP „ Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. dostavilo je Izvještaj o radu i poslovanju za 2011. i 2012. godinu dana 17.07. 2013. godine, a ministarstvo je iste dostavilo Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo dana 19.07.2013. godine, radi pribavljanja mišljenja. Nakon dostavljenog mišljenja, Izvještaj je dostavljen Vladi Kantona Sarajevo, koja je na 29. sjednici održanoj 06.08.2013. godine, prihvatila navedene izvještaje i iste dostavila Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje.

Skupština Kantona je za 29. Radnu sjednicu, koja se održavala 23.09 i 25. 09. 2013. godine pod tačkom 14. Dnevnog reda utvrdila Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju za 20 11. i 2012. godinu JP „ Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Na sljedećem nastavku 29. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo očekuje se razmatranje ovog materijala.