„Tražim da mi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo stambenih poslova dostavi spisak ili podatak kolika su dugovanja zakupaca u zgradama u Otesu kao i izvještaj o stanju objekata“.

Solaković Adnan
Pitanje

„Tražim da mi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo stambenih poslova dostavi spisak ili podatak kolika su dugovanja zakupaca u zgradama u Otesu kao i izvještaj o stanju objekata“.

Odgovor: 

Prema podacima iz Informacije JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ broj: 35/10-10-530-1064/14 od 01.04.2014. godine, dugovanja korisnika socijalnih stanova prema komunalnim javnim preduzećima u iznosima većim od 1.000,KM (Elektroprivredi, Sarajevogasu, Vodovodu i kanalizaciji i KJKP „Rad“) iznose oko 206.000,00 KM. Najveći dužnici su zakupci koji su stanove u podzakup dobili po prijedlogu Ministarstva za boračka pitanja (23) u iznosu od oko 120.000,00KM i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica (10) u iznosu od 86.000,00KM. Dugovanja ovih korisnika kreću se u rasponu od 1.000,00KM do15.000,00KM. Iz tog razloga sa ovim korisnicima Ministarstvo stambenih poslova nije produžilo ugovore o podzakupu od 2012.godine.
Osim dugovanja na ime komunalnih usluga, zakupci stanova kod kojih je u skladu sa Odlukom o oslobađanju plaćanja troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/04 i 27/11) utvrđena obaveza plaćanja zakupnine u punom iznosu ili participacija dijela zakupnine, imaju dugovanja i po ovom osnovu. Najveći dug na ime zakupnine evidentiran je kod korisnice koja je stan u podzakup dobila po porijedlogu Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih u iznosu od 8.613,00KM. Po ovom pitanju vode se i dva sudska spora.
Po osnovu navedene odluke,od ukupnog broja korisnika stanova datih u podzakup, samo za jednog korisnika utvrđena je obaveza plaćanja punu cijenu zakupnine, a pet korisnika participira u iznosu od 50% od cijene zakupnine i to četiri korisnika MUP-a i jedan korisnik Ministarstva za boračka pitanja. Visina zakupnine za stambeni prostor utvrđena je u iznosu od 5,00KM po kvadratnom metru i kreće se u rasponu od 100,00 do 420,00 KM zavisno od veličine stana.
Svi korisnici socijalnih stanova na lokaciji „Otes“, shodno naprijed navedenoj odluci oslobođeni su plaćanja za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama. Troškove za ove namjene snosi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u skladu sa potpisanim Ugovorom sa Stambenom zadrugom željezničara Sarajevo, kao ovlaštenim upraviteljem.
Vezano za stanja stambenih objekata O-9 i O-10, isti su u relativno dobrom stanju i u funkciji. Budući da se ovi objekti koriste od 2003. godine, evidentna su oštećenja izazvana dugogodišnjim korištenjem, kao i određena manja oštećenja na fasadi objekata, najčešće u vidu pisanih grafita. Postoje i manja oštećenja u zajedničkim dijelovima unutrašnjosti objekata (hodnici, stepeništa, elektro i plinski ormarići).
Vezano za stambene jedinice, iste su u najvećem procentu na zadovoljavajućem nivou, izuzimajući šest stambenih jedinica koje koriste romske porodice, a koji su u prilično lošem stanju sa vidljivim oštećenjima na zidovima, stolariji i instalacijama.
Stambena zadruga „Željezničar“ koja je upravitelj i ovlaštena za redovno održavanje i upravljanje objektima O-9 i O-10, ne izvršava svoje obaveze u punom kapacitetu. U proteklom periodu su vršili manje opravke na vanjskoj fasadi objekata, te renovirali jednu stambenu jedinicu, što je nedovoljno kada se ima u vidu da ove stanove koriste podzakupci koji nemaju dovoljno razvijenu svijest o kulturi stanovanja. Postoje i saznanja da je bankovni račun Stambene zadruge „Željezničar“ blokiran, što onemogućava njeno redovno poslovanje, a samim tim i održavanje gore navedenih objekata.