Zastupnička inicijativa prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.