Molim Vas da mi dostavite listu imena koja su od jula 1993. godine, do jula 2014. godine radili na poslovima čuvanja dokaznih materijala unutar MUP-a KS odnosno njegovog pravnog prethodnika" .